Ondernemersverhalen pijlsweerd - oudenoord
Verhalen overzicht

Pijlsweerd in gesprek

Op zoek naar bindmiddelen voor de buurt

Wat houdt een buurt bij elkaar? Hoe krijg je meer (ver)binding tussen bewoners? En tussen bewoners en ondernemers? Het zijn geen makkelijke, maar wel belangrijke vragen: de goede antwoorden kunnen het leven en werken in een buurt een stuk aangenamer maken. Om die reden is in Pijlsweerd een zoektocht gestart naar de ‘identiteit’ van de buurt.

Datum: 10-02-2020
Tekst: Eddy Steenvoorden
Beeld: Nadine van den Berg

 
Delen
Joris Renskers

‘Iets terugdoen voor de omgeving waar we tegelijk onderdeel van zijn...’

Iedereen die denkt een goed idee te hebben waar Pijlsweerd gezelliger, leuker of mooier van wordt, kan financiële steun krijgen van het Ondernemersfonds Utrecht. Maar dat gaat niet zomaar. Het aanspreekpunt voor initiatiefnemers is een nieuwe commissie die aanvragen beoordeelt voordat ze naar het fonds gaan. Deze driekoppige commissie ‘trekkingsgerechtigden’ vertegenwoordigt op de eerste plaats ondernemers in het gebied Pijlsweerd/Oudenoord, maar ook ‘gewone’ bewoners kunnen aanvragen doen. Hoe breder het draagvlak, hoe groter de kans op succes.
 
Versterken samenhang
Joris Renskers is als locatiedirecteur van de Hogeschool voor de Kunsten, vestiging Oudenoord/Nieuwkade, de enige niet-ondernemer in deze nieuwe commissie. ‘Maar ik voel me wel betrokken bij de buurt,’ vertelt hij. ‘Vandaar dat ik graag - samen met zoveel mogelijk andere partijen - een bijdrage wil leveren aan het versterken van de samenhang in deze buurt.’
 
In gesprek
Met dat doel voor ogen gaat Joris – samen met de andere commissieleden – eerst in gesprek met bewoners en ondernemers, op zoek naar de identiteit van Pijlsweerd. ‘Deze zoektocht moet leiden naar een gezamenlijke visie, die bruikbaar is bij het toetsen van projectaanvragen voor de buurt. Met de komst van deze commissie, kunnen we initiatieven voor het prettiger maken van de buurt sneller oppakken dan voorheen: we weten elkaar snel te vinden wanneer overleg noodzakelijk is.’

Creativiteit als bindmiddel
Ter illustratie noemt hij de gang van zaken in ‘buurbuurt’ Lauwerecht. Hier werkten bewoners en ondernemers samen met Spoken Art Community, een organisatie die kunst en het vertellen van verhalen gebruikt om meer eenheid te brengen in een wijk. Het resultaat: meer licht, kunst en groen. ‘In Lauwerecht kwam creativiteit als ‘bindmiddel’ uit de bus,’ vertelt Joris. ‘Pijlsweerd heeft uiteraard weer z’n eigen karakteristieken. Vroeger vond je hier veel ambachten, inmiddels is het een groeigebied met nieuwe woningen en ondernemingen die de identiteit meebepalen.’
 
Iets terugdoen
Joris ziet ook een rol voor de HKU zelf. ‘Via het Ondernemersfonds kunnen we iets terugdoen voor de omgeving waar we tegelijk onderdeel van zijn. Maar daarnaast wil de HKU sowieso midden in de samenleving staan, dat hebben we ook vastgelegd in onze koers voor de komende jaren. Meewerken aan meer binding in de buurt past uitstekend bij die doelstelling.’
 
Kunst in de bieb
‘De HKU is specialist in het zoeken naar niet-alledaagse verbindingen, zoals bijvoorbeeld onlangs nog door bibliotheekbezoekers in Kanaleneiland te verrassen met kunstwerken in alle hoeken en gaten van het gebouw.’ En als het om de eigen buurt gaat? ‘Stel, er komen mooie verhalen over de buurt boven water tijdens onze zoektocht. De HKU zou er dan voor kunnen zorgen dat je die met behulp van qr-codes op je telefoon tevoorschijn kunt toveren. Zover is het nog niet, maar via Utrechtse Zaken kan de lezer ongetwijfeld op de hoogte blijven van de vorderingen van de commissie. We gaan een spannende tijd tegemoet, dat is zeker.’

Luuc Visch:
Pijlsweerd z’n eigen smaak geven

Luuc Visch is eigenaar van bedrijvencomplex De Klompenfabriek, een stukje verderop aan de Weerdsingel WZ. Tot voor kort bepaalde hij in zijn eentje of aanvragen voor de buurt via het Ondernemersfonds gehonoreerd werden. ‘Het fonds vond dat de basis breder moest worden. Dat is gelukt en nu kunnen we verder. Ik hoop inderdaad dat we een verbindende rol kunnen spelen en het lukt de buurt nog meer leven in te blazen.’

Leuke buurt
Dat zal een klus worden, maar Luuc heeft er zin in. ‘Pijlsweerd/Oudenoord is de moeite waard, maar helaas hebben Utrechters er niet direct een gevoel bij. Het zou mooi zijn als onze inspanningen ertoe leiden dat mensen bij het horen van alleen de naam al denken: ‘Aha, dat is die leuke buurt, en wel om die en die reden.’ We proberen Pijlsweerd een beetje z’n eigen smaak te geven.’              

            


Robbert Schuurmans:
Charmes zichtbaar maken

Joris Renskers vormt de commissie samen met Robbert Schuurmans en Luuc Visch, die beiden Pijlsweerd goed kennen. Robbert is directeur van O-Utrecht, een groep creatieve bedrijven aan de Weerdsingel WZ, die bestaat uit een communicatiebureau voor maatschappelijk betrokken merken, flexwerk- en vergaderplekken en een koffiebar. ‘Dankzij het Ondernemersfonds komen er in meerdere delen van de stad mooie dingen tot stand. Wij voelen ons als bureau betrokken bij deze buurt en daarom lever ik graag een bijdrage aan het zichtbaarder maken van de charmes ervan.’

Rijk ambachtelijk verleden
Robbert is heel benieuwd welke ‘identiteit’ uit de bus zal komen. ‘We gaan daarvoor onder meer praatsessies organiseren met bewoners, kenners van de buurt en ondernemers. Geograaf Henri van der Vegt, eigenaar van stichting Happy City NL, hebben we gevraagd daarbij te helpen. Pijlsweerd heeft een rijk ambachtelijk verleden waar ikzelf nieuwsgierig naar ben. Misschien levert die historie wel aanknopingspunten bij onze zoektocht naar een ‘gezicht’ voor de buurt.’

           

 

 

 

 

 

 

 

Utrechtse Zaken is tot stand gekomen met financiƫle ondersteuning van het Ondernemersfonds Utrecht